page_banner2

ມືຖື

  • ເຄື່ອງຂາຍນໍ້າຫອມມືຖື

    ເຄື່ອງຂາຍນໍ້າຫອມມືຖື

    ເຄື່ອງຂາຍນໍ້າຫອມມືຖື MBF011A ແລະ MBF021A ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນສູນການຄ້າທີ່ມີຟັງຊັນມືຖືຂັບເຄື່ອນໂດຍ AGV.ຜູ້ບໍລິໂພກສາມາດຢຸດເຄື່ອງຂາຍໄດ້ທຸກເວລາ, ລອງຕົວຢ່າງນໍ້າຫອມແລະເລືອກຂວດນໍ້າຫອມທີ່ມັກໂດຍຜ່ານລະບົບການຊໍາລະຢູ່ບ່ອນ.